Iedereen heeft zichzelf wel eens de vraag gesteld: Wat is het belangrijkste in mijn leven?
We willen onze tijd namelijk zo goed mogelijk besteden en er is niemand die dat in onze plaats kan doen. Dus willen we weten waar we onze inspanningen op moeten richten.

Meestal krijgen we te horen dat in het spirituele leven het geloof het belangrijkste is. Denken we écht dat het geloof het belangrijkste is, het belangrijkste ter wereld? Nou, dan slaan we de plank volledig mis. Het allerbelangrijkste in de hele wereld is: liefde!

Want de liefde faalt nooit en het leven zal niet falen zolang er liefde is. 

En wat ook je geloof mag zijn, zoek allereerst de liefde. Zij is hier, bestaat nu, op dit moment. Want het ergste lot dat een mens kan treffen is in eenzaamheid te leven en te sterven, zonder lief te hebben of liefgehad te worden.

Maar waarom is liefde belangrijker dan het geloof? Omdat het geloof niet meer dan een weg is die ons naar de hoogste liefde lijdt.
En waarom is de liefde belangrijker dan de liefdadigheid? Omdat de liefdadigheid slechts één van de uitingsvormen van de liefde is.

Het geheel is altijd belangrijker dan het deel. En bovendien is de liefdadigheid ook alleen maar een weg, één van de vele wegen die de liefde benut om ons te verbinden met ons naaste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>