“Building my (Personal) Brand” programma is onderverdeeld in 3 thema’s.

  1. Wat is mijn personal brand?
  2. Hoe zet ik mijn brand op de markt?
  3. Hoe zorg ik dat mijn brand blijft groeien?

Dit programma is voor starters, artiesten, ondernemers en politici die willen weten hoe zij hun onderneming, project en of product op strategische wijze op de markt kunnen zetten. Met als doel het vergroten van zichtbaarheid, naamsbekendheid en het netwerk.  Het “Building my Brand” programma is onderverdeeld in 3 thema’s.

“Building my Brand” programma:

1.Wat is mijn Personal Brand? Wat maakt mij uniek?

In deel 1 ligt de focus op “know yourself to grow yourself”. Het thema is: Wat is mijn persoonlijke brand? Tijdens dit onderdeel komen wij erachter wat ons uniek maakt en wat onze meerwaarde is. Na deze module is het duidelijk wat jou visie en missie is, en welke professionele en persoonlijke doelen jij de aankomende periode gaat realiseren.

2. Hoe zet ik mijn Brand op de markt?

In deel 2 staat de vraag centraal “Hoe zet ik mijn brand op de markt?”. Na dit onderdeel weet jij wie je (arbeids)markt is en welke behoefte/interesse de markt heeft, zodat jij daar op in kan spelen. Daarnaast wordt het duidelijk wat je als brand aanbiedt (talent/product/project/dienst) en wat jij aan je markt gaat vertellen.

Aanmelden voor het programma “Building my Brand” klik hier

3.Hoe zorg ik dat ik dat mijn Brand blijft groeien?

In deel 3 staat de vraag centraal “Hoe zorg ik dat ik dat mijn brand blijft groeien”. Voor groei zijn acties nodig. We kennen onze doelgroep, we weten wat we aanbieden en we hebben onze boodschap geformuleerd. We zijn nu in de fase van plannen en doen. Dat wil zeggen dat we gaan werken met targets en deze koppelen met de gewenste marketingcommunicatiemiddelen die nodig zijn om zichtbaar te zijn en om te blijven communiceren met je markt

Na dit programma weet je als deelnemer wat jouw persoonlijke brand is:

  • Identiteit & imago
  • Boodschap en persoonlijk verhaal
  • Jouw Methodiek, Meerwaarde en oplossingen
  • Jouw markt
  • Marketing & PR planning

Aanmelden voor het programma klik hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>